Bedragen kinderopvangtoeslag 2018

Wat zijn de Bedragen kinderopvangtoeslag 2018?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen hangt af van uw (gezamenlijk) toetsingsinkomen. En hoeveel van uw kinderen naar de kinderopvang gaan.

Tegemoetkoming kosten kinderopvang

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Let op: u kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.Kinderopvangtoeslag berekenen

Wilt u ongeveer weten hoeveel kinderopvangtoeslag u per maand kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor uw kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Maximumuurtarief voor kinderopvang.

Wij vergoeden de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Opvanginstelling Soort opvang Maximum
uurtarief
Kindercentrum Dagopvang € 7,45
Buitenschoolse opvang

(BSO)

€ 6,95
Gastouderopvang Dagopvang € 5,91
Buitenschoolse opvang

(BSO)

€ 5,91

Betaalt u meer dan het maximumuurtarief? Dan krijgt u voor de kosten boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. Is uw kinderopvang goedkoper, dan krijgt u over dat goedkopere uurtarief kinderopvangtoeslag.

Voorbeelden

  • De dagopvang bij het kindercentrum kost € 5,75 per uur. U krijgt over dit volledige uurtarief kinderopvangtoeslag.
  • Uw buitenschoolse opvang (BSO) in het kindercentrum kost € 7,25 per uur. Uw kinderopvangtoeslag wordt berekend over € 6,95. Over de resterende € 0,30 krijgt u geen toeslag.
  • Uw kind gaat voor buitenschoolse opvang naar een gastouder. De uurprijs is € 7. De toeslag wordt berekend over € 5,91. Over de resterende € 1,09 krijgt u geen toeslag.

Bron: www.belastingdienst.nl